FANDOM


Aethelbert z Kentu (zm. 24 II 616) - jeden z ośmiu znanych z imienia hegemonów heptarchii anglosaskiej, określanych mianem bretwalda. Władca Kentu od 560 roku, autor pierwszego, zachowanego do dziś kodeksu praw anglosaskich. Żonaty z Berthą, chrześcijanką, przyjął życzliwie misjonarzy wysłanych do Brytanii przez papieża Grzegorza I Wielkiego. Zezwolił im osiąść w Canterbury, z czasem przyjął chrześcijaństwo.
Za zgodą: Celtyka