FANDOM


Anty Jan XXIII

Antypapież Jan XXIII

Jan XXIII właściwie Baldassare Cossa (ur. ok. 1370 w Neapolu - zm. 22 listopada 1419), antypapież.

Przez całe lata był piratem na Morzu Śródziemnym, co budziło sprzeciw jego rodziny.

Studiował prawo w Bolonii.

W późniejszych latach przyjął święcenia kapłańskie. W 1402 papież Bonifacy IX mianował go kardynałem diakonem.

W 1409, gdy papież Grzegorz XII i antypapież Benedykt XIII zostali odsunięci od władzy, przewodniczył soborowi w Pizie, na którym kolejnym antypapieżem został wybrany Aleksander V. Po śmierci Aleksandra V został jego następcą, jako Jan XXIII.

Jan XXIII - antypapież został zmuszony do ustąpienia przez sobór w Konstancji, w 1415r., zwołany dla zażegnania trwajacej od 40 lat schizmy, kiedy to jednocześnie urzędowało dwu, roszczących sobie prawo do tytułu głowy Koscioła, papieży (w Rzymie i w Awinionie), a po wcześniejszym soborze w Pizie - trzech.

Pod wpływem soboru w Konstancji papież rzymski Grzegorz XII ustąpił dobrowolnie. Zaś trzeciego papieża (awiniońskiego), Benedykta XIII sobór zdjął z urzędu. Następcą Jana XXIII i pozostałych dwu papieży został, wybrany przez sobór, Marcin V.

Po śmierci Jan XXIII został potępiony i skreślony z listy papieży.

Nie należy mylić antypapieża Jana XXIII z żyjącym w XX wieku papieżem Janem XXIII.


Wikipedia