FANDOM


Bana (Banabhatta) - poeta indyjski. Je­den z nielicznych pisarzy indyjskich, o któ­rym wiemy dokładnie w jakiej żył epoce. Bana był przyjacielem króla Harszawardhany panującego w Thanesar od 606—648 n.e., i na dworze tego króla napisał swe główne dzieło, powieść historyczną Harsza-czarita (Życie i czyny Harszy). Powieść ta napisana jest prozą z wtrąconymi tu i ów­dzie wierszami. Jest to mieszanina fantazji i rzeczywistości; szczególnie ciekawe są te ustępy powieści, w których Bana opisuje życie religijne swej epoki. W pierwszych rozdziałach Bana opowiada o swoim życiu. Dzieło napisane jest sanskrytem, sty­lem sztucznym, pełnym przenośni, porów­nań i gry słów. Powieść zawiera 8 rozdzia­łów; jak się zdaje kiedyś była dłuższa, ko­niec zapewne zaginął. Drugim dziełem Bany jest fantastyczna powieść Kadambari: podczas pracy nad tą powieścią poeta umarł. Syn poety dokończył utwór ojca. Sztucznością stylu, porównaniami, grą słów, wyszukanem słownictwem, dzieło to prze­wyższa jeszcze poprzedni utwór. Treść po­wieści opiera się na jednej z bajek indyj­skich. Istnieją indyjskie wydania obu tych powieści; Harszaczaritam przełożyli na angielski Cowell i Thomas (1897), Kadam­bari — C. M. Ridding. UT

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!