FANDOM


Demetrios Faleroński (ok. 345-283) filozof i retor grecki , uczeń Teofrasta, od roku 325 bierze czynny udział w życiu publicznym Aten, w roku 317 staje się dzięki Kassandrowi "epistatą" miasta i rządzi przez 10 lat Atenami tak szczęśliwie, że mu rodacy wystawili 360 posągów. Wygnany z ojczyzny przez wrogiego Kassandrowi Demetriosa Poliorketesa w roku 308—7, udaje się na dwór Ptolemeusza I do Aleksandrii, gdzie się całkowicie poświęca literaturze. Po śmierci Ptolemeusza, wygnany przez jego następcę do górnego Egiptu, umiera w Buziris, ukąszony przez żmiję. Według świadectwa Diogenesa Laertiosa pozostawił 50 różnorodnych prac. Do nas doszły zaledwie urywki, pisane stylem jasnym, lecz już wyraźnie schyłkowym. Demetrios uchodzi za ostatniego wielkiego mówcę attyckiego. (UT)