FANDOM


denar (łac. denarius) - moneta rzymska, posiadająca dziesięć razy większą wartość niż miedziany as. Pierwsze denary rzymskie miały z tego powodu wypisane na sobie cyfrę X; pojawiają się one już w 268 roku przed naszą erą. Przez długie wieki wybijano w Rzymie stale denary w ogromnych ilościach. Za cesarstwa odbijano na jednej stronie monety głowę cesarza i cesarzowej. W Polsce często znajdowano nawet w znacznych ilościach denary z epoki od Nerona do Trajana Decjusza (251 ne).

Historia denaraEdytuj

Średniowieczne państwa europejskie wypuszczały srebrne pieniądze zwane denarami. Za Karola Wielkiego denar miał ok. 1,5 grama. W Polsce najdawniejsze monety były również denarami i w epoce Mieczysława i Bolesława Chrobrego ważą tak samo ok. 1,5 grama. Obok denarów bito niekiedy półdenary czyli obole.

Denar Wladyslawa Lokietka

Denar Władysława Łokietka

Z biegiem czasu denar robił się coraz mniejszy i cieńszy, a w XII w. z dwustronnej nonety stał się jednostronnym brakteatem, dopiero Władysław Łokietek na początku XIV w wprowadził z powrotem dwustronne denarki. Odtąd Jagiellonowie wybijają denarki jako najmniejszą swoją monetę.

Denar lobzenicki 1612-1615

Denar łobżenicki 1612-1615

Dużo ich wybijał Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk. Ostatni raz pojawiają się denarki za Zygmunta III. Denarki koronne są tylko z lat 1621—1624. Natomiast miasta Poznań i Wschowa oraz rodzina Krotowskich z Łobżenicy dostały pozwolenie od króla na bicie denarków. Są to już monety w znacznej części miedziane; na grosz polski szło ich 18 sztuk. Później pomieszano pojęcie denara z szelągiem. Denary łobżenickie są dziś bardzo rzadkie; pomimo lichej roboty i lichego srebra są przez numizmatyków o wiele więcej cenione niż na przykład denary rzymskie, z dobrego srebra i artystycznie wykonane. (UT)

Denar lobzenicki 1622-1624

Denar łobżenicki 1622-1624