FANDOM


Epigramat - z greckiego epígramma - napis, zwłaszcza napis na grobowcu, pomniku, wspomnienie wielkich ludzi lub ważnego wypadku. Główną zaletą takich drobnych poematów była ich zwięzłość i treściwość. W starożytnej literaturze rzymskiej genialnym twórca blisko 1200 epigramatów był Marcjalis. U nas pisali epigramaty: Mikołaj Rej i Jan Kochanowski w wieku XVI, Wacław Potocki w wieku XVII, Ignacy Krasicki i Tomasz Kajetan Węgierski w w XVIII, Ignacy Legatowicz w wieku XIX. Oczywiście wymieniamy tylko autorów najgłośniejszych, bo wszystkich tylu było, że wyliczyć ich tu niepodobna. Jako wzór polskich epigramatów podajemy poniżej kilka. Odmianą epigramatu jest fraszka.

www.epigramat.pl : strona internetowa « Czterdzieści wieków fraszki », ciągle wzbogacana, posiada « Wielką Tradycję » epigramatu międzynarodowych autorów ; Godne uwagi są tłumaczenia poezji francuskiej autorki strony (epigramaty takich autorow jak : Voltaire, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire)

Przykłady epigramatówEdytuj

DysharmoniaEdytuj

Kazimierz Brodziński

O rachunku sumieniaEdytuj

Nikodem Czeczel

Pewny, ilekroć chciał się swych grzechów spowiadać, 
Miał zwyczaj żonę pięściami okładać. 
Spytany o przyczynę od przyjaciół swoich: 
"Mam, rzecze, słabą pamięć i przypomnieć moich 
Grzechów sobie nie mogę: ta zaś gdy pięść czuje, 
Jak z rejestru me wszystkie występki rachuje."

O mieszkańcach miastaEdytuj

Ignacy Krasicki

Bywa, jak zwyczajnie w mieście, 
na dwóch dobrych, łotrów dwieście.

Na JanaEdytuj

Julian Horain

Jan, nim złą żonę odziedziczył, 
Do nierogatych się liczył; 
Dziś, gdy jest w rzędzie żonatych, 
Już należy do rogatych.

Na astronomaEdytuj

Julian Horain

Piotr, który niegdyś gwiazdy liczył na miliony,
Dziś trzech zliczyć nie umie wobec własnej żony.

WojażeEdytuj

Nikodem Muśnicki

Żeś deptał błoto w Rzymie, w Paryżu, w Londynie,
Żeś widział nagie w włoskiej posągi krainie, 
Żeś pił wino węgierskie tam, kędy się rodzi: 
Mniemasz, że ci łeb zadrzeć, choć pusty, się godzi. 
Pomnij jednak, że równa szczyci się zaletą 
Lokaj, co za twą zwiedził Europę karetą...

Prawda i potwarzEdytuj

Nikodem Muśnicki

Niechaj kto na potwarze jak chce utyskiwa, 
A ja mówię, że prawdy słuchać ciężej bywa.

ZegarekEdytuj

Nikodem Muśnicki

Jesz i śpisz, gdy się zechce, cały dzień próżnujesz, 
Na cóż, mój przyjacielu, zegarek kupujesz?
ESG