FANDOM


Francesco Zabarella (ur. 1360 w Padwie, zm. 1417 w Konstancji - słynny teolog włoski. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w Bolonii, był profesorem prawa kanonicznego tamże, potem we Florencji i Padwie; w 1410 mianowany arcybiskupem florenckim, w rok potem został kardynałem. W 1413 roku wysłany został przez antypapieża Jana XXIII, z kardynałem Chalanfein i uczonym Grekiem Emanuelem Chrysolorusem, do cesarza Zygmunta, celem przedsięwzięcia środków do zniesienia schizmyy oraz herezji husytów. Wskutek tego zwołany zwołano sobór do miasta Konstancji, na którym Zabarella, jako jeden z przedniejszych uczestników, okazał się znakomitym mówcą. Z dzieł jego ważniejsze: Commentarius in libros Decretalium et Clenientinos Wenecja, 1602; Consilia juris"(tamże, 15S1); Variarum legum repetitiones l587; De Sclusmatibus auetontate imperatoris tollendis (Strasb., 1609 i 1618) i in.SO