FANDOM


Heptarchia anglosaska - nieformalna koalicja siedmiu państw germańskich na podbitych terenach Brytanii w okresie średniowiecza. Najeżdżające Brytanię pogańskie plemiona germańskie tworzyły na podbitych terenach małe państewka plemienne o charakterze patrymonialnym. Z początku było ich wiele, z czasem ich liczba spadła do siedmiu. Były to: East Anglia, Essex, Kent, Mercja, Nortumbria, Sussex i Wessex. Na przełomie VI i VII wieku hegemonię zyskało królestwo Kentu, potem przyszła pora na Nortumbrię. Od połowy VIII wieku hegemonia przypadła Mercji, a z początkiem IX wieku - Wessexowi. Władca państwa-hegemona nosił tytuł bretwalda. Organizacja heptarchiczna doprowadziła z czasem do zjednoczenia Brytanii i wykształcenia spójnego ustroju politycznego Anglo-Sasów.


Wikipedia