FANDOM


Korsuń - miasteczko na Ukrainie w guberni kijowskiej, w okręgu czerkaskim, nad Rosią, dziś na linii kolejowej Fastów—Znamienka. 4777 mieszkańców (1926).

HistoriaEdytuj

Założone w 1581 przez Stefana Batorego. 26.V.1648 r. zwyciężył tu Bohdan Chmiełnicki z Tuhajbejem wojsko kwarciane pod wodzą hetmanów Mikołaja Potockiego i Kalinowskiego.

Przebieg wydarzeńEdytuj

Po klęsce Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami l maja 1648 r. obydwaj hetmani z 6000 wojska kwarcianego i pocztów pańskich oraz 24 armatami okopali się pod Korsuniem, gdzie ich zaatakowało 16000 Tatarów Tuhajbeja, murzy perekopskiego, i Chmiełnicki z kilkunastoma tysiącami kozaków. Postanowiono cofać się taborem.

ZasadzkaEdytuj

Hetman wielki Mikołaj Potocki był pijakiem, a hetman polny Kalinowski krótkowidzem. Regestrowych kozaków było do 2000 i ci porozumieli się z Chmielnickim, który o milę od Korsunia, w uroczysku Kruta Bałka, urządził w lesie zasadzkę na cofające się wojsko, przekopując w poprzek rowy i szańce.

KlęskaEdytuj

Bronili się Polacy 4 godziny dnia 26 maja. Uszło niewielu. W jasyr pogański dostali się obadwaj hetmani i wielu panów. Na hetmanów nałożyli Tatarzy olbrzymi okup; gdy okup nie nadchodził, wrzucono hetmanów do więzienia w Bachczysaraju i okuto w kajdany.

PanikaEdytuj

Na wieść o klęsce korsuńskiej rzuciła się do ucieczki wszystka szlachta ukraińska z żonami i dziećmi, porzucając zamki i dwory obronne. l czerwca stanął w Białej Cerkwi Tuhajbej i Chmiełnicki z 30 000 kozaków. UT

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!