FANDOM


Krwawienie z nosa - jedna z naj­czystszych przypadłości, szczególnie u ludzi młodych i małokrwistych, następująca skutkiem łatwego pękania drobnych tetniczek błony ślu­zowej. Powstaje przy wysiłkach, wzruszeniach moralnych, przy ucisku na szyje, lub przy ja­kiejkolwiek przeszkodzie w obiegu krwi żylnej głowy; w niektórych chorobach zakaźnych, jak tyfus, dyfteryt, jest często pierwszym objawem cierpienia. Często towarzyszy również choro­bom wątroby, śledziony i nerek, jako następstwo podniesionego ciśnienia w systemacie krwionoś­nym. Wreszcie wszelkie cierpienia jamy noso­wej, jak: owrzodzenia, polipy, mogą wywoływać obfite nieraz krwawienia. Zależnie od miejsca pęknięcia naczynia, krew wycieka przez nozdrza lub też zalewa jamę nosogardzielowa i przy kaszlu przez usta wydalana zostaje; wtedy łatwo symulować może krwotok z krtani lub płuc. Za­tamowanie krwotoku najłatwiej udaje się przez zatamponowanie jamy nosowej watą lub gazą aseptyczną. (SO)

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!