FANDOM


Krwawnik (Achillea) - rodzaj roślin z rodziny złożonych, cechujący się kwiatogłówkami o kwia­tach licznych, zebranemi w baldaszkogrona; kie­lich jajowaty o łuskach dachówkowatyeh; kwia­ty wewnętrzne dwupłciowe, rurkowate, brzeżne - żeńskie, języczkowe; nasiona ścieśnione. Nale­żą tu zioła trwałe w Europie i Azji północnej i zachodniej w 60 około gatunkach. Najwięcej znanym jest krwawnik pospolity (A. millefolium), pospolity wszędzie w Europie i Ameryce Płn., po łąkach i miedzach; liście pierzastodzielne, o wcięciach szczupłych, nitkowatych, kwiaty drobne, białe, czasem cieliste lub różowe. Cała roślina ma woń nieco aromatyczna, smak gorzki i cierpki. Był niegdyś używany jako środek wzmacniająco-pobudzający, zewnętrznie w leczeniu ran; nazwa rodzajowa pochodzi od Achillesa, bo sokiem tej rośli­ny miano leczyć rany w woj­nie trojańskiej. Kwiaty i liście zawierają olejek eteryczny, substancje gorzką (achileinę) i kwas akonitowy. Ma rów­nież znaczenie jako roślina pastewna, zwłaszcza dla owiec. A. atrata i A. maschata w Alpach, wchodzą w skład yerba genippi, stanowiących tak zwana herbatę szwajcarska; A. maschata zawiera obok achileiny także iwainę, oraz kilka olejków i służy do wyrobu li­kieru iwowego. Jako ozdobne, wymienić można A. nobilis, o kwiatach czerwonych, i A. tomentosa, o kwiatach czerwono żółtych. Od rodzaju te­go oddzielonym został kichawiec. (SO)

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!