FANDOM


Krwioplucie - wydzielanie krwi przy kaszlu w skutek krwotoku w oskrzelach lub płucach, bywa przy długotrwałych katarach oskrze­li, przy częstym suchym kaszlu kokluszowym, wreszcie najczęściej przy gruźlicy płuc. W tej ostatniej zwykli powstają krwotoki do jam roz­padowych z naczyń przez nie przebiegających, następnie zaś krew przez oskrzela wydzielaną zostaje z kaszlem. Każde krwioplucie powszechnie poczytywane jest za objaw suchot płucnych, jest to jednakże mniemanie błędne, spotyka się bo­wiem i u histeryczek, a także u niektórych ko­biet periodycznie wzamian miesiączkowania pra­widłowego. Krew, pochodząca z dróg oddecho­wych, różni się od krwi z nosa napływającej obecnością pęcherzyków powietrza. Wszelkie cierpienia, podnoszące ciśnienie w układzie krwionośnym (wady serca, choroby nerek), pośrednio także wywołać mogą pękanie naczyń oskrzelo­wych i krwioplucie. Chorym przy krwiopluciu zaleca się zupełny spokój, zimne napoje, lód na piersi, a ze środ­ków lekarskich: sporysz, ergotyne, naparstnice. (SO)

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!