FANDOM


Księżyc turecki - narzędzie używane w muzyce janczarskiej, przyjęte i w naszych orkie­strach. Składa się z talerza mosiężnego, opatrzo­nego mnóstwem blaszek, dzwonków i wieszadeł osadzonych na rękojeści i wydających przez po­trząsanie brzęk podobny do triangułowego.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.