FANDOM


Ludwik Kurella

Ludwik Kurella

Ludwik Kurella (1836- ) - malarz polski. Kształcił się w war­szawskiej szkole sztuk pięknych, potem w Dreźnie, Pa­ryżu i w Monachium, następnie osiadł w Warszawie. Obrazy: „Przewóz nad Nar­wią;" „Złota rybka"; „Pik­nik" i in. (SO)

Swiatelko
Ten artykuł to dopiero światełko w tunelu.
Jeśli potrafisz, uzupełnij go o własną wiedzę lub informacje z innego źródła, oddzielając je od powyższego tekstu linią.
.