FANDOM


Masora - zbiór uwag krytycznych mających na celu dokładne ustalenie wymowy pism Starego Testamentu (pisanych początkowo bez znaków diakrytycznych znaków dla samogłosek), następnie uwagi krytyczne i egzegetyczne dotyczące samego tekstu. Autorzy masory zwani są masoretami. Ich głównym celem było wierne przekazanie następnym pokoleniom treści Biblii. Pierwotnie tekst masory przekazywano ustnie. Najdawniejsze teksty masoretyczne sięgają czasów Ezry. Od XI w naszej ery pozostają bez zmian. Teksty masoreckie są podstawą Biblii w judaizmie. Encyklopedia Ultima Thule z roku 1935 podaje, że do najlepszych (na owe czasy) tekstów masoreckich należy publikacja Ginsburga The Massorah compiled from manuscripts (3 t., 1880—1885).

Na podstawie: Ultima Thule 1935