FANDOM


Nasir Tusi Abu Jafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir al-Din al-Tusi (ur. 1201 w Tus, ówczesna Persja, obecnie Iran - zm. 1274, okolice Bagdadu) był perskim naukowcem, wyznania szyickiego. Znany jest jako filozof, astronom, teolog, lekarz oraz pisarz. Uwieczniony w Baśniach tysiąca i jednej nocy.

Prawdopodobnie był pierwszym, który określił trygonometrię oddzielną częścią matematyki.

Gdy armia Czyngis-chana zagarnęła jego ojczyznę, Nasir uciekł, aby przyłączyć się do Ismailistów, a w czasie, gdy przemieszczał się z jednej twierdzy do drugiej, wniósł znaczny wkład do ówczesnej nauki. Ostatecznie, po inwazji Mongołów na zamek Asasynów, przyłączył się do wnuka Czyngis-chana, Hulagu.

Ten perski astronom stworzył pierwszą istniejącą wystawę całego systemu planetarnego.

W zbudowanym dlań obserwatorium w irańskim mieście Maraga (Maragheh) (Azerbeidżan) zgromadził wielu znanych uczonych i astronomów z wielu krajów, od Chiny po Hiszpanię. Dziełem tych naukowców są "Tablice Il Chana".

Wraz ze swymi uczniami stworzył nową teorię planetarną, oparta na geocentryzmie Ptolemeusza.
Żrodło:Wikipedia