FANDOM


Obleńce czyli Ascaridae lub askarydy - rodzina robaków obłych zwanych nicieniami (Nematiodes). Askarydy czyli glisty pasożytują w jeli­tach zwierząt kręgowych. Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem człowieka. Długość samca tego gatunku askarydy do­chodzi do 25 cm, samicy do 40 cm; średnica poprzecznego przekroju ich ciała nie prze­kracza 6 mm. Glista ludzka pasożytuje zazwyczaj w jelicie cienkiem dzieci, powo­dując zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego i bóle. Askarydy produkują w wielkiej ilości jaja, które organizm człowieka wraz z kałem wydala na zewnątrz. Dzieci nieprzyzwyczajone do czystości i porzadku przenoszą brudnymi rękami jaja askaryd do ust. Dorośli zarażają się zwykle, jedząc surowe jarzyny, które były polewa­ne nawozem. Oprócz glisty ludzkiej znamy gatunki pasożytujące w jelitach koni, psów, owiec i świń. Askarydy świńskie są praw­dopodobnie identyczne z askarydami ludzkimi. Do rodziny askaryd należy glistnica (Oxyuris vermicularis), mały cienki nicień (długość ciała samicy do l cm, samca 5 mm), który często w ogromnych ilościach pasożytuje w jelicie prostym koło odbytu dzie­ci, powodując bardzo silne swędzenie. Dzie­ci zarażają się glistnicami, przenosząc ich jaja do jamy ustnej przy dotykaniu ust brudnymi palcami. UT (1927)

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!