FANDOM


Pismo demotyczne (tyle co ludowe) - najbardziej uproszczona forma pisma egipskiego powstała przez uproszczenie pisma hieratycznego, używana zwłaszcza w epoce grekorzymskiej przeważnie przez sfery handlowe. Było ono trudne ze względu na mnóstwo skrótów. W II-III ne pismo to zostało powoli zupełnie wyrugowane przez tak zwane pismo koptyjskie które powstało z alfabetu greckiego. Przy odcyfrowaniu pisma demotycznego największe zasługi położył Brugsch. (UT)

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!