FANDOM


Skara BraeEdytuj

Najstarsze zabytki w postaci budowli odkryto w połowie XIX wieku na największej wyspie archipelagu Okrady. Gwałtowny sztorm w Zatoce Skail w Szkocji oderwał fragment brzegu, odsłaniając budowle, których powstanie oszacowano na 3200 r p.n.e. Prace prowadzone w 1927 roku odsłoniły siedem dobrze zachowanych kamiennych domostw, z kamiennymi łożami i szafami. Znaleziono tam liczne sprzęty domowe, kościane szpile, kamienne naczynia, ozdoby, a nawet pojemniki z ochrą. Miejscowość ta, pod nazwą Skara Brae, jest jak dotąd najstarszą znaną osadą Szkocji. Mieszkańcy Skara Brae byli farmerami, hodowali krowy i owce, uprawiali zboża, ale również polowali na jelenie i łowili ryby. Pierwotnie domy stały z dala od brzegu, jednakże postępująca erozja linii brzegowej sprawiła, że znalazły się niebezpiecznie blisko. Pewne wskazówki każą uważać, że osada została opuszczona nagle. Być może jej mieszkańcy uciekali przed sztormem podobnym do tego, który 5 tysiecy lat później ukazał ją naszym oczom.

Za pozwoleniem: Celtyka