FANDOM


Kurhanowicz Tomasz (1801-1865) - po ukończeniu nauk w uniwersytecie wileńskim, rozpoczął w 1824 zawód nauczycielski. Od 1846 był profesorem akademji duchownej rzymsko-ka­tolickiej w Warszawie, a obok tego nauczycie­lem gimnazjum realnego. Opuścił służbę jako emeryt w roku 1859. Oprócz wielu rozpraw drukowanych, w rozmaitych czasopismach, wydał "Gramatykę języka polskiego", która doczekała się kilku edycji. SO