FANDOM


Z - głoska w alfabecie greckim szósta, a w łacińskim i wszystkich zachodnich ostatnia, przeszła do Greków z abecadła fenickiego. Rzymianie mieli z w starym alfabecie, później ją usunęli i dopiero przyswoiwszy wiele słów greckich przywrócili z, dając mu ostatnie miejsce w alfabecie. W języku niemieckim z wymawia się C, podobnie we włoskim. W matematyce z podobnie jak x, oznacza wielkości niewiadome. W języku polskim jest to spółgłoska słaba, sycząca; zmiękcza się dwojako: w ź (np. groz-a, grozić groź-ba) i ż (np. groz-a, grożę). Jako liczba, z znaczyło u Greków 7, z kreską u dołu 7000. Na monetach francuskich oznacza mennice w Grenoble.


Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!
(SO)